Czas realizacji

W wyniku zdarzeń losowych, mogą pojawić się różnego rodzaju opóźnienia , które pojawiły się z różnych zdarzeń losowych, obsługa sklepu niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Klienta. W przypadku zamówienia składanego przez internet jest to z reguły czas 5-10 dni roboczych od momentu zaksięgowania środków na koncie bankowym. Maksymalny termin oczekiwania na wpłatę pieniędzy wynosi 7 dni roboczych. Po upływie tego terminu zamówienie będzie anulowane. Środki, które wpłyną po tym czasie, zostaną zwrócone na konto, z którego dokonano przelewu.